Početna

  • Slikar

    Nikola Zaklan

Slikar. Od malih nogu. Crtao i slikao uvek i na svemu.

Diplomirao na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Tema diplomskog rada: Nikola Zaklan.

I dalje crtam i slikam. Uvek i na svemu.